• +38 (048) 788-92-09
  • +38 (048) 796-29-72
67562, Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Ветеранів, 5
Четвер, 15 листопада 2018 14:35

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта

 Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта Проект рішення Крижанівської сільської ради  «Про внесення змін до Порядку розміщення тимчасових споруд, торговельних майданчиків та засобів для здійснення підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради». Розробник – Виконавчий орган Крижанівської сільської ради. Проект регуляторного акта передбачає внесення змін до Порядку розміщення тимчасових споруд, торговельних майданчиків та засобів для здійснення підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради. Порядок розміщення тимчасових споруд, торговельних майданчиків та засобів для здійснення підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради регулює відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням тимчасових споруд на території населених пунктів на території Крижанівської сільської ради. Проект рішення Крижанівської сільської ради «Про внесення змін до Порядку розміщення тимчасових споруд, торговельних майданчиків та засобів для здійснення підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради» та аналіз його регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Крижанівської сільської ради: http://kryzhanivska-rada.gov.ua/.

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 31 календарний день з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу. Пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі за адресою: 67562, Одеська область, Комінтернівський район, с. Крижанівка, вул.. Ветеранів, 5.

 

Аналіз

регуляторного впливу до проекту рішення Крижанівської сільської ради «Про внесення змін до Порядку розміщення тимчасових споруд, торговельних майданчиків та засобів для здійснення підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради»

 

Проект рішення Крижанівської сільської ради «Про внесення змін до Порядку розміщення тимчасових споруд, торговельних майданчиків та засобів для здійснення підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради» містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом внесення змін до регуляторного акту – рішення сільської ради щодо затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд, торговельних майданчиків та засобів для здійснення підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради.

Аналіз регуляторного впливу складений відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

  1. Аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати

Регулювання правовідносин в сфері розміщення тимчасових споруд, торговельних майданчиків та засобів для здійснення підприємницької діяльності  здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Постановою Кабінету Міністрів України № 198 від 30.03.1994 р. «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 р. № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»,  Наказом Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.1996 р. N369 «Про затвердження правил роботи дрібно-роздрібної торговельної мережі», Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 28.07.2004 р. № 281 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо базових моделей ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів».

На даний час питання тимчасових споруд, торговельних майданчиків та засобів для здійснення підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради регулюється Порядком розміщення тимчасових споруд, торговельних майданчиків та засобів для здійснення підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради, затвердженими рішенням Крижанівської сільської ради  № 300-VІ від 30.12.2012 року і які є чинними на теперішній час. Даним Порядком передбачений розмір плати за найм окремої індивідуально визначеної частини елементу благоустрою, який регульованою ціною,  і на сьогоднішній день становить 10 грн. за м.кв. (зона №1, зона №3), 5 грн. за м.кв. (зона №2). Даний розмір плати було встановлено у 2012 році, проте за останні три роки індекс інфляції в Україні становить 300%, і даний розмір плати потребує індексації.

У зв’язку з цим, зазначена проблема потребує усунення шляхом внесення змін до діючого Порядку

  1. Визначення цілей

Проект є нормативно-правовим актом, спрямованим на врегулювання правових відносин між органом місцевого самоврядування і юридичними та фізичними особами, що виникають в процесі користування місцями для розміщення тимчасових споруд і пересувних засобів торгівлі, що перебувають на території  населених пунктів на території Крижанівської сільської ради.

 Прийняття змін до відповідного Порядку забезпечить врегулювання питань, пов’язаних з актуалізацією розміру плати за користування такими місцями

  1. Альтернативні способи досягнення цілей

Існуюча ситуація, тобто залишення все без змін та відмова від впровадження запропонованого регулювання, суперечить чинному законодавству.

Обраний спосіб правового регулювання відносин у сфері розміщення тимчасових споруд, торговельних майданчиків та засобів для здійснення підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради ґрунтується на принципі імперативності (загальнообов’язковості)  рішень Крижанівської сільської ради, що встановлено ст. 144 Конституції України та ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Інші альтернативні способи (механізми) досягнення вищезазначених цілей не передбачені чинним законодавством.

  1. Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми

Зазначену проблему планується розв’язати шляхом внесенням змін до Порядку розміщення тимчасових споруд, торговельних майданчиків та засобів для здійснення підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради, та актуалізації розміру плати за розміщення тимчасових споруд, торговельних майданчиків та засобів для здійснення підприємницької діяльності Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:

вироблення змін до місцевого нормативно-правового документу;

забезпечення раціонального та ефективного використання комунального фонду.

Розроблення відповідних змін до проекту регуляторного акту здійснено за принципами: законності, гласності (відкритості та загальнодоступності); колегіальності; урахування пропозицій громадських організацій; урахування практичного досвіду роботи на ринку реклами; економічної та юридичної обґрунтованості тощо.

  1. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття рішення

 Можливість досягнення цілей, передбачених п. 2 цього Аналізу у разі прийняття рішення Крижанівської сільської ради, що аналізується, є цілком реальною та обґрунтованою у зв’язку з тим, що метою створення проекту зазначеного рішення є цілеспрямоване вирішення проблеми у даній  галузі.

Негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог рішення Крижанівської сільської ради, що аналізується, не виникне.

Контроль за дотриманням виконання рішення, що аналізується, здійснюють робочий орган, виконавчий орган ради, а також інші органи (установи та організації) згідно з чинним законодавством у межах своєї компетенції.

  1. Визначення очікуваних результатів з прийняттям запропонованого регуляторного акту

Запропонований регуляторний акт призведе до наповнення бюджету Крижанівської сільської ради.

  1. Обґрунтування строку дії рішення

Термін чинності даного регуляторного акта до прийняття нового регуляторного акта. У разі внесення змін до законодавчих чи нормативних актів з цього питання, необхідно буде вносити зміни до Правил.

  1. Визначення заходів відстеження результативності рішення

Строки проведення:

базове відстеження результативності акта – до набрання актом чинності;

повторне відстеження результативності акта – через один рік після набрання чинності актом.

Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту:

- обсяги надходжень до цільового фонду сільського бюджету, пов’язаних з дією регуляторного акту;

- визначення кількості розповсюджувачів зовнішньої реклами, на яких поширюватиметься дія регуляторного акту.