• +38 (048) 788-92-09
  • +38 (048) 796-29-72
67562, Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Ветеранів, 5
Четвер, 15 листопада 2018 16:17

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта

 Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта Проект рішення Крижанівської сільської ради  «Про внесення змін та затвердження в новій редакції Правил розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області». Розробник – Виконавчий орган Крижанівської сільської ради. Проект регуляторного акта передбачає затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області. Правил розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області регулюють відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами на території населених пунктів на території Крижанівської сільської ради, та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами. Проект рішення Крижанівської сільської ради «Правил розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області» та аналіз його регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Крижанівської сільської ради: http://kryzhanivska-rada.gov.ua/.

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 31 календарний день з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу. Пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі за адресою: 67562, Одеська область, Комінтернівський район, с. Крижанівка, вул.. Ветеранів, 5.

 

Аналіз

регуляторного впливу до проекту рішення Крижанівської сільської ради «Про внесення змін та затвердження в новій редакції Правил розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області»

Проект рішення Крижанівської сільської ради «Про внесення змін та затвердження в новій редакції Правил розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області» містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом внесення змін до регуляторного акту – рішення сільської ради щодо затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області.

Аналіз регуляторного впливу складений відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

  1. Аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати

З метою регулювання правовідносин в сфері реклами, призначеної для розповсюдження та споживання на території України,  прийнятий Закон України «Про рекламу» від 03.07.96 р. N 270/96-ВР (зі змінами та доповненнями),  який   надає право органам місцевого самоврядування встановлювати власні Правила розміщення зовнішньої реклами на відповідній території. Крім того, ст. 16 цього Закону встановлює, що розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах проводиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, та в порядку, встановленому цими органами на підставі Постанови КМУ від 29.12.2003 року № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами».

На даний час питання порядку розміщення зовнішньої реклами на території Крижанівської сільської ради регулюється Правилами розміщення зовнішньої реклами на території Крижанівської сільської ради, затвердженими рішенням Крижанівської сільської ради  № 300-VІІ від 05.09.2016 року і які є чинними на теперішній час. Проте, даними Правилами не передбачена можливість органу місцевого самоврядування здійснювати демонтаж незаконно встановлених рекламних засобів, або рекламних засобів технічний стан яких не відповідає вимогам безпеки, перебуваючих у неналежному санітарному та/або технічному стані.

У зв’язку з цим, зазначена проблема потребує усунення шляхом внесення змін до діючих Правил розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області.

  1. Визначення цілей

Проект є нормативно-правовим актом, спрямованим на врегулювання правових відносин між органом місцевого самоврядування і юридичними та фізичними особами, що виникають в процесі користування місцями для розміщення зовнішньої реклами, що перебувають на території  населених пунктів на території Крижанівської сільської ради.

 Прийняття змін до відповідних Правил забезпечить врегулювання питань, пов’язаних з підставами та процедурою демонтажу незаконно встановлених або встановлених з порушенням даних Правил рекламних засобів.

  1. Альтернативні способи досягнення цілей

Існуюча ситуація, тобто залишення все без змін та відмова від впровадження запропонованого регулювання, суперечить чинному законодавству.

Обраний спосіб правового регулювання відносин у сфері зовнішньої реклами на території Крижанівської сільської ради ґрунтується на принципі імперативності (загальнообов’язковості)  рішень Крижанівської сільської ради, що встановлено ст. 144 Конституції України та ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Інші альтернативні способи (механізми) досягнення вищезазначених цілей не передбачені чинним законодавством.

  1. Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми

Зазначену проблему планується розв’язати шляхом внесенням змін до Правил розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області. Основні напрями реалізації удосконалення регулювання рекламних відносин на території Крижанівської сільської ради спрямовані на досягнення мети, цілей і завдань запропонованого регулювання та представляють комплекс заходів, спрямованих на створення механізму демонтажу незаконно встановлених, або встановлених з порушенням даних Правил рекламних засобів. Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:

вироблення змін до місцевого нормативно-правового документу;

забезпечення раціонального та ефективного використання комунального фонду.

Розроблення відповідних змін до проекту регуляторного акту здійснено за принципами: законності, гласності (відкритості та загальнодоступності); колегіальності; урахування пропозицій громадських організацій; урахування практичного досвіду роботи на ринку реклами; економічної та юридичної обґрунтованості тощо.

  1. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття рішення

 Можливість досягнення цілей, передбачених п. 2 цього Аналізу у разі прийняття рішення Крижанівської сільської ради, що аналізується, є цілком реальною та обґрунтованою у зв’язку з тим, що метою створення проекту зазначеного рішення є цілеспрямоване вирішення проблеми у галузі зовнішньої реклами.

Негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог рішення Крижанівської сільської ради, що аналізується, не виникне.

Контроль за дотриманням виконання рішення, що аналізується, здійснюють робочий орган, виконавчий орган ради, а також інші органи (установи та організації) згідно з чинним законодавством у межах своєї компетенції.

  1. Визначення очікуваних результатів з прийняттям запропонованого регуляторного акту

Запропонований регуляторний акт призведе до виконання Постанови Кабінету Міністрів України №2067  від 29.12.2003 року «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» та Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та врегулює процедуру демонтажу зовнішньої реклами на території Крижанівської сільської ради.

  1. Обґрунтування строку дії рішення

Термін чинності даного регуляторного акта до прийняття нового регуляторного акта. У разі внесення змін до законодавчих чи нормативних актів з цього питання, необхідно буде вносити зміни до Правил.

  1. Визначення заходів відстеження результативності рішення

Строки проведення:

базове відстеження результативності акта – до набрання актом чинності;

повторне відстеження результативності акта – через один рік після набрання чинності актом.

Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту:

- обсяги надходжень до цільового фонду сільського бюджету, пов’язаних з дією регуляторного акту;

- визначення кількості розповсюджувачів зовнішньої реклами, на яких поширюватиметься дія регуляторного акту.