• +38 (048) 788-92-09
  • +38 (048) 796-29-72
67562, Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Ветеранів, 5
П'ятниця, 30 листопада 2018 15:21

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Товариством з обмеженою відповідальністю «Тепло та Сервіс» надано до Крижанівської сільської ради пакета документів для затвердження тарифів на послуги з центрального опалення та забезпечення теплом мешканців житлових комплексів: ЖК «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ», ЖК «МЕЛОДІЯ», ЖК «Eco Solaris», ЖК «SMART», які знаходяться на території сільської ради.

 З пропозиціями, зауваженнями, а також за більш детальною інформацією просимо звертатися по вул. Армійська, 18А, офіс 107, м. Одеса.

Зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються протягом 7 календарних днів з дня повідомлення споживачів про намір здійснити зміну тарифів на житлово-комунальні послуги, а саме до 07 грудня 2018 року.

 Підприємством пропонуються наступні тарифи:

             
Структура витрат тарифа на теплову енергію по ТОВ "Тепло та Сервіс" м. Одеса  
   
Найменування Один вимір Тариф на теплову енергію  
Річні витрати  
всього населення інші споживачі  
Довідкова інформація:          
I Обсяг палива (природний газ) тис. н.м.куб. 1154,25 1131,55 22,70  
II Тариф на природний газ грн. за 1000 н.м.куб без ПДВ   8550,00 15049,00  
III Обсяг електричної енергії кВт. год 100000,00 90000,00 10000,00  
IV Тариф на електричну енергію грн. /кВт.год без ПДВ 2,65  2,65  2,65   
V Обсяг води  м. куб. 118,00 100,00 18,00  
VI Тариф на воду грн./м. куб без ПДВ 23,52  23,52  23,52   
VII Нормативні теплові втрати в теплових мережах %        
VIII Рівень мінімальної заробітної плати в місяць, яка враховувалась при розрахунку тарифу грн. на 1 особу   3 723,00  3 723,00   
1. Обсяг корисного відпуску  Гкал 7 728,54  7 573,00  155,54   
2. Прямі матеріальні витрати грн. 10 184 025,19  9 815 473,53  368 551,66   
2.1. Паливо (природний газ), у т.ч. грн. 9 878 359,83  9 536 731,53  341 628,30   
2.1.1 відпуск теплової енергії грн.        
2.1.2. компенсація нормативних теплових втрат у теплових мережах грн.        
2.2 Електроенергія грн. 265 000,00  238 500,00  26 500,00   
2.3 Покупна теплова енергія грн.        
2.4 Вода грн. 2 775,36  2 352,00  423,36   
2.5 Матеріали грн. 37 890,00  37 890,00  0,00   
3. Прямі витрати на оплату праці всього, в т.ч. грн. 478 545,00  478545,00 0,00   
 3.1 Витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу грн. 86 295,00  392 250,00  0,00   
3.2 внескі на загальнообовязкове державне соціальне страхування     86 295,00     
3.3 Витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу грн. 0,00  0,00  0,00   
4. Інші прямі витрати грн. 0,00  0,00  0,00   
 4.1 Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу грн. 0,00  0,00  0,00   
 4.2 Амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення грн.        
 4.3 Виробничі витрати, безпосередньо пов’язані з конкретним об’єктом витрат грн. 28 708,00  28 708,00     
5. Загальновиробничі витрати, у т.ч. грн. 123 752,03  123 752,03  0,00   
 5.1 Постійні розподілені загальновиробничі витрати, грн. 123 752,03  123 752,03     
 5.2 Змінні загальновиробничі витратти грн.     0,00   
6. Адміністративні витрати грн. 239 072,30  239 072,30  0,00   
 6.1 Витрати на утримання апарату управління та персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури грн. 0,00  0,00  0,00   
 6.2 Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, активів адміністративного призначення грн. 0,00  0,00  0,00   
 6.3 Утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів адміністративного призначення грн. 0,00       
 6.4 Оплата професійних послуг (юридичні, аудиторські), наданих відповідно до укладених договорів грн. 120 000,00  120 000,00  0,00   
 6.5 Оплата послуг зв'язку грн. 0,00  0,00  0,00   
 6.6 Оплата розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків, наданих відповідно до укладених договорів грн. 0,00  0,00  0,00   
 6.7 Сплата податків і зборів (обов'язкових платежів), крім тих, що включаються у виробничу собівартість теплової енергії грн. 119 072,30  119 072,30  0,00   
 6.8 Використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, канцелярськими витратами, витратами з підготовки та перепідготовки кадрів грн. 0,00  0,00  0,00   
 6.9 Інші грн. 0,00  0,00  0,00   
7. Витрати на збут грн. 0,00  0,00  0,00   
 7.1 Оплата праці та сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплати службових відряджень персоналу збуту грн.        
 7.2 Оплата інформаційної діяльності грн.        
 7.3 Утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів (оренда, страхування, ремонт, оплата комунальних послуг, охорона) грн. 120 000,00  120 000,00  0,00   
 7.4 Відрахування коштів банківським та іншим установам за надані послуги, пов'язані із справлянням платежів за теплову енергію грн.        
 7.5 Виготовлення розрахункових документів грн. 0,00  0,00  0,00   
 7.6 Періодична повірки, обслуговування та ремонту (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) засобів вимірювання теплової енергії (за їх наявності), якщо зазначені засоби є власністю підприємства.  грн. 0,00  0,00  0,00   
 7.7 Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів грн.        
8 Інші витрати з операційної діяльності грн. 0,00  0,00  0,00   
9 Фінансові витрати грн.        
10 Повна собівартість грн. 11 025 394,52  10 656 842,86  368 551,66   
11 Прибуток, у т.ч. грн. 549 836,28  532 842,14  16 994,13   
11.1 Витрати із створення резервного капіталу грн.        
11.2 Витрати із здійснення капітальних вкладень грн.        
11.3 Податок на прибуток грн.        
12 Усього витрат грн. 11 575 230,80  11 189 685,01  385 545,79   
13 Тариф без ПДВ грн.   1 477,58  2 478,76   
14 Тариф з ПДВ грн.   1 773,09  2 974,51   
             
             
  Директор ______________________/____________/      
  ФИО       
  Бухгалтер  ______________________/____________/      
  ФИО       
             

 

Додаток №3 Розрахунок витрат на купівлю енергії    
Сезон 2018-2019 гг    
Газ Эл. Энергия кВт Вода м³    
  население комерч.          
май.18 0 0 500 0    
июн.18 0 0 500 0    
июл.18 0 0 500 0    
авг.18 0 0 500 0    
сен.18 0   500 0    
окт.18 28369 0 11419 11    
ноя.18 77197 0 14675 18    
дек.18 355674 4072 20785 24    
янв.19 256883 7073 19803 28    
фев.19 264833 7471,06 17790 26    
мар.19 94711 3004 11528 11    
апр.19 0 0 1500 0    
Итого 1077667 21620,06        
ИТОГО 1099287,06 м³ 100000 118    
Приннимаем 1099  тыс.м³ 100000 118    
7728 Гкал/год        
Для производства 1 Гкал       12,94  кВт    
               
Теплотворная способность газа – 1Гкал       129,83    
КПД котлов (режимные испытания котлов) 0,93 - 9,17  м³     9,17    
1 Гкал         139    
м³ (Данные ПАО Одессагаз)              
м³ (Паспортные данные)          
               
               
Додаток №4 Розрахунок витрат на заробітні плати  
Административный персонал     Отопительный  
1. Директор  1 6000,00  
2. Инженер по охране труда   2000,00  
3. Начальник котельной 1 2500,00  
     
Производственный персонал  
1 Операторы котельной 1 1 4000,00  
2 Операторы котельной 2 1 4000,00  
3 Операторы котельной 3 1 4000,00  
4. Операторы котельной 4 1 4000,00  
5 Электрик  1 2000,00  
6 Сантехник  1 2000,00  
7 Уборщица 1 937,50  
8 Химик-лаборант (0,5ставки) 1 1250,00  
ИТОГО:     392250,00  
Отчесления в фонд з/п 86295  
Итого     478545,00  
         
         

 

Додаток №5 Розрахунок витрат обслуговування котельної  
Услуги сторонних организаций в месяц в год Источники информации  
Техническое обслуживание газового оборудования 2498,04 29976,48 Договор с обсл.организацией  
Сервисное обслуживаниеузла учета газа 520 6240,00 Договор с обсл.организацией  
Экспертиза работы котельной   10000,00 ЧЭТЦ  
Проверка срабатывания датчика загозованости и отсекающего клапана 450 2700,00 Договор с обсл.организацией      
Режимные испытания котлов   18000,00 ООО "Энергорежим"      
Итого:   66916,48        
Поверка измерительной аппаратуры ед.изм. кол-во цена сумма в год    
Манометры технические шт 12,00 37,00 444,00    
Термометры биметаллические шт 7,00 21,00 147,00    
Газовый счетчик   1раз/2года шт 0,50 6000,00 3000,00    
Корректор 1 раз/2года шт 0,50 6000,00 3000,00    
Поверка вентиляции котельной шт 1,00 3800,00 3800,00    
Поверка датчиков загазованости шт 3,00 400,00 1200,00    
Проверка контуров заземления (электролаборатория) шт 1,00 3000,00 3000,00    
Проверка защитных средств (эл. коврики) шт 3,00 17,20 51,60    
Проверка средств пожаротушения  1 раз/2 года шт 1,50 470,00 705,00    
Итого:       14642,60    
Обучение персонала котельной            
Начальник котельной   0,33 900,00 297,00    
Операторы котельной   4,00 950,00 3800,00    
Итого:       297,00    
Административные расходы:            
Канцелярия   12,00 100,00 1200,00    
Бухгалтерия            
Спецодежда 1 раз/3 года 7 комп.            
Телекомуникационные услуги (телефон, интернет)   12,00 150,00 1800,00    
Почтовые услуги    24,00 51,00 1224,00    
Итого:       3000,00    
Инструмент            
Набор ключей 1/3 года   0,33 2500,00 825,00    
Плоскогубцы диэлектрические 1/3 года   0,33 150,00 49,50    
Молоток 1/3 года   0,33 65,00 21,45    
Тестер 1/3 года   0,33 100,00 33,00    
Итого:       895,95    
Материалы             
Соль мешки 29,00 50,00 1450,00    
Резина маслостойкая 0,5   7,00 300,00 2100,00    
Паранит 0,5 1 м²   7,00 300,00 2100,00    
Запорная арматура   25,00 800,00 20000,00    
Краска   15,00 200,00 3000,00    
Крепежный материал    24,00 250,00 6000,00    
Хим. реактивы для ХВО   24,00 135,00 3240,00    
Итого:       37890,00    
Ремонт, замена оборудования            
Замена погружного насоса  2шт.       20000    
Замена прагроматора котла №2       18000    
Итого:       38000    
Итого:       161642,03 й  
             

 

Додаток №6 Розрахунок витрат екологічного податку  
  Потребление  тыс. м³ Удельный выброс на 1 тис м³оксидов азота (режимные карты) кг. Удельный выброс на 1 тис м³ оксида углерода (режимные карты) кг. Удельный выброс м³ оксидов азота т. Удельный выброс оксида углерода  кг. Ставка налога (грн. за тонну) оксидов азота Ставка налога (грн. за тонну) оксида углерода  Налог на выбросы оксидов азота  Налогна выбросы оксида углерода  
1 кв. 633,98 1,26 0,21 0,80 0,13 1 553,79 58,54 1241,18 7,79  
2 кв. 0 1,26 0,21 0,00 0,00 1 553,79 58,54 0,00 0,00  
3 кв 0 1,26 0,21 0,00 0,00 1 553,79 58,54 0,00 0,00  
4 кв. 465,31 1,26 0,21 0,59 0,10 1 553,79 58,54 910,98 5,72  
Итого 1099,29     1,39 0,23     2152,16 13,51  
                  2165,67